اخبار

سینه سرخان مهاجر

علیرضا یوسفی فرد

انیس        خلوت       خلوت  نشینان                    انیس   خلوت    ما    می شد   ایکاش سرای       عبرت        عبرت  پذیران                    سرای   عبرت   ما    می شد   ایکاش شبی    با    خون    چشمانم    نوشتم               "شهادت قسمت ما می شد ایکاش" از   آن   شربت   که   نوشیدند  یاران                    دمی  هم   نوبت  ما   می شد  ایکاش لقای   دلبر     شیرین  تر     از   جان                     بهشت  و  جنت   ما  می شد  ایکاش لباس     سبز       خون  آلود     یاران                     کفن   بر   قامت  ما   می شد  ایکاش عروج         سینه  سرخان      مهاجر                    نوید    هجرت    ما   می شد   ایکاش در   آن    بزم   و   سرای   پر  محبت                     کمی هم صحبت  ما  می شد  ایکاش خدایا  جان  و  مال  و   هر  چه  دارم                     فدای   نهضت   ما    می شد   ایکاش مرام         لاله  رویان        سبک  بار                    مرام    ملت     ما     می شد    ایکاش در  این  آدینه   بعد   از   سالها   رنج                    ظهور   حجت    ما    می شد   ایکاش دو  دستان   دعا گویش  شب  و  روز                     همای   رحمت   ما   می شد   ایکاش شهادت  در  رکاب   حضرت   دوست                    نشان    عزت    ما    می شد   ایکاش بگو   ای   یوسفی   در  هر  خط  شعر                    خدا  در خط خط  ما  می شد  ایکاش

۱۹ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰:۰۹

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید