اخبار

لبخندهایت را نگیر از من

لیلا تقوی مطلق

لبخندهایت را نگیر از من لبخندهایت راز عرفان اند

می خندی و احوال مولانا در خنده های تو نمایان اند

 

می خندی و باران آرامی روی خیالم می زند پرپر

از واژه هایم عطر می ریزد تا موقعی که خیس باران اند

 

می خندی و مهتاب می رقصد در برکه ی خوشرنگ چشمانت

امشب تمام خاطرات انگار در جشن چشمان تو مهمان اند

 

یک کودک ده ساله ی چابک در خنده هایت می دود با شوق

لبخندهایت گردشی شیرین در متن جنگل های گیلان اند*

 

تا عطر گل های سفید یاس بین نفس های تو می روید

پروانه های صورتی هر روز در دشت لبخندت فراوان اند