اخبار

وجه الامانه

محمد علی زارعی لمراسکی
تا میروی ای دوست به منزل تو شبانه   
ره پوی تو گردم پی یک رد و نشانه                                  
سرخوش شوم از بوی نگاه تو نگارا
پس خیره بگردم به قدوم تو یگانه
تا تر شود این حلقه ی چشمم به قدومت
یکسر بشوم سوی بلاد تو روانه
من کج نروم راه بیابم ز نگاهت
شد ماه نگاهت به رهم همچو نشانه
احوال تو پرسم بشود رامش قلبم
احوال بپرسم ز تو من خانه به خانه
شد قامت من خم ز غم دوری چشمت
در جمع مغان گشتم از این جور زمانه
من خیره به خاکم که قدوم تو بیابم
پیرم ز غمت جور زمانه چو بهانه
بس خوش غم و خوش دور جوانی که برفته
چون بحث تماشای تو آمد به میانه

یک تار ز گیسوی تو بر خاک بیفتاد
ماند که زده دست ازل زلف تو شانه
تا دل نکند ناله نگارم بهراسد
برد م دل خود خامشی از ره به کرانه
(تاریکی)شب زلف خمارت بسرایم
تا وی شود از بهر دلم وجه الامانه


۲۱ فروردین ۱۳۹۳ ۱۴:۳۷

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید