اخبار

2) وای از نماز

محمد علی زارعی لمراسکی
 من از نمازم خسته ام وقتی که عادت میشود
وقتی فقط نام نماز بر من عبادت میشود
وقتی نمازم بی وجود بی مایه و بی حاصل است
وقتی که بر هر سجده ام هیچی زیادت میشود
وقتی که بر پیشانی ام آثار سجده می فتد
وقتی که آثار ریا در من وجاهت میشود
وقتی فقط خم گشتن و بی مایه بر سجده شدن
بر طول او افزون شدن وقت جماعت میشود
وقتی که بی حاصل شود طول سجود و ربنا
وقی نماز با جفا باب جهالت میشود
وقتی خیالم میجهد از یاد حق تا شام شب
وقی که این ارکان من همچون اسارت میشود
وقتی که این باشد نماز وای از نماز، وای از نماز
وقی که این ارکان من راه شقاوت میشود
یارب به لب هایم نگر قلبم نه چون (تاریکی)است
وقتی که لب بی عشق دل ملک قیادت میشود

۲۱ فروردین ۱۳۹۳ ۱۵:۲۱

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید