اخبار

سینه اندیشه

سیدمحمدامین موسوی زیارتی
اَفسانه این گَردش دَهر جُمله جُنون است                                در گفتن این قِصّه بَسی رَنج و فُسوس است
در مِزرَع دیمی جهان کِشته چو کاری                                                 غیر از جُوِ  خِرمَن ثَمرَ بیش گَذاف است
سَرگَشته این جام تُهی هیچ نداند                                                        کین مستی او از پی تَزویر و جُنون است
حیرانِ جهان گَشته زَهی عالِم مِسکین                                             این بی خِردان را سَر تَدبیر حرام است
آنکس که به دل سینه اندیشه اَزان شد                                                   پیوسته گرفتار غم و زخم فِراق است
در صفحه سیرت قَلم عشق روان گَشت                                         زین رو رَقَم منزل آزاده گِران است
دائم به خُماری رود از شَربت دنیا                                                برخلق زمین صورتِ رِندانه قرین است
سیّد تو ز نیکان رَه کَبّاده بیاموز
سر مستی و جوشش به درون دل پاک است
۲۲ فروردین ۱۳۹۳ ۰۰:۴۸

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید