اخبار

فِسانه

سیدمحمدامین موسوی زیارتی
اَفسانه  ز  مِی خانه   بگویید  به  ساقی                                تا  بَر  دلش  اُفتد  هَوس  جُرئه  جامی
اَندر  دَهن  مُطرب  مِی خانه  گذارید                          آن چوبه  نِی  را  ز  درِ   بنده  نوازی
از آن رُخ زیبا که جَمالش چو بُتان است                      درمان     بستانید   برِ    دَردِ    خُماری
صوفی  چو شِنیدن کند این شرح وصالش                 جامه  بدرید  از  پیِ آن  رَنج  کَذایی
تدبیر به مِی خوار حرام است و کِراهت                  آن عِشوه و ناز است برِ باده پرستی
عاشق  چو  نشیند  بَغل  جِلوه  مَعشوق                        خویش  از  چه  بدارد  بجِز   پرده  مَستی
عمُری به سر افتادی و دل شوره نَگشتی                  از دل بطلب هر آنچه خواهی به گِدایی
سیّد  به  فِسانه  تَن  خو   کرده  مَرنجان          تا  کی   کُنی  این  قِصّه   تکرار  فَغانی
۲۲ فروردین ۱۳۹۳ ۰۰:۵۷

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید