اخبار

کَمان دوستی

سیدمحمدامین موسوی زیارتی
آن تیر غَیب که جُست از شَمای دوست       منَزل همی کند به دل از اِلتفای دوست
می ندهند  رَه  بر  آن   بارگاه   اُنس                          خَلوتگهی  که  نباشد  سرایِ   دوست
پنهان  چرا  کنم  من آن  دیدگان تَر                       ز آب شَمعی که شود  در  فدای دوست
صَبا  به یوسف  کَنعان  مَه  جَبین برسان               که فدا کنم  این  جان به  رای دوست
به  سینه نَخُسبد  دَمی  ز شوق  دیدارش                     آن دل که جان  بدهد  در قَفای دوست
شوم  به  نِی زار و کنم ناله از نوای  دلم                 که  دور  فِتاده  این  نِی  از نوایِ دوست
طَواف  قِبله عشق  و  نماز  آخِر  کار                           کوشَم  پیاده  به سَعی  و صَفای   دوست
سیّد به عشق و وفایت هَمی مَناز           گرت فنا نشوی در بَقای دوست
۲۲ فروردین ۱۳۹۳ ۰۰:۵۹

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید