اخبار

دوباره ساعت هفت ومن ابریشم وقالی

مجتبی قراگوزلو
دوباره ساعت هفت ومن ابریشم وقالی

دوباره هی گره پشت گره آه ازبداقبالی

شکوه هند میبافم به جان فرش ایرانی
غم طاووس پنجاب وغرور ببربنگالی

سه تا بگذر دو تا قرمزدو تا بگذر دو تاآبی
زیادعمرمن طی شددراین مصراع توخالی

گره افتاده درکارم به خود کرده گرفتارم

هزاران خاطره دارم ازاین آهنگ اقبالی

شبیه کرم ابریشم کسی دنبال حقم نیست

هنرمندم ولی اینجا هنرچند است مثقالی

شبیه دایه ی پیری که کورش ساخت ازکودک
بهارستان بنا کردم من گمنام جنجالی

دوباره آخرشعرشعروهزاران بغض ناگفته

خلاصه ساعت هفت ومن و پایان حمالی
۲۲ فروردین ۱۳۹۳ ۱۳:۰۸

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید