اخبار

ننه بود و من ویک دسته عزادار شما

مجتبی قراگوزلو
ننه بود و من ویک دسته عزادار شما

شاهد تعزیه وتشنه ی دیدار شما

کودکی بود ومن ولذت ماه رمضان

تکیه وهمهمه وسفره ی افطار شما

ننه میگفت سزاوار سلامید شما

پدر یازده انسان بنامید شما

گاه میگفت شما چشمه ای از معرفتید

گاه میگفت که دریای مرامید شما

دائماً نام شما ذکرزبان ننه بود

گریه آمیخته با روح وروان ننه بود

همه گفتند که از عشق شما پیر شده

سند صحبتشان قد کمان ننه بود

زن آزاده ای از نسل شما بود ننه

عاشق شیرزن دشت بلا بود ننه

دلش اندازه دریا وپراز مهر شما

بنده مخلص درگاه خدا بود ننه

ازشما بود وبه دنبال شما رفت که رفت

پای سجاده و درحال دعا رفت که رفت

تا دم مرگ عزادار شما ماند که ماند

وقت رفتن ننه بارخت عزا رفت که رفت

غصه اش سد شدن راه نجف بود ننه

آرزویش حرم ماه نجف بود ننه

همه ی اهل محل پیروجوان معتقدند

که کنیزپسرشاه نجف بود ننه

دانش آموخته ی مدرسه ی مادرییم

علوی مذهبم از طایفه ای آذرییم

ننم اورگدی نجه عرض ارادت الییم

آقا من نوکریوین نوکرینین نوکرییم


۲۲ فروردین ۱۳۹۳ ۱۳:۰۹

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید