اخبار

از کنارم رد شدی بی اعتنا نشناختی

مجتبی قراگوزلو
از کنارم رد شدی بی اعتنا نشناختی

چشم در چشمم شدی اما مرا نشناختی

در تمام خا له بازی های عهد کودکی

همسرت بودم همیشه بی وفا نشناختی؟

لی له بازکوچه ی مجنون صفت ها فکرکن

جنب مسجد خانه ی آجرنما نشناختی ؟

دختر همسایه یاد جر زنیهایت بخیر

این منم تک تاز گرگم برهوا نشناختی؟

اسم من آقاست اما سالها پیش این نبود

ماه بانو یادت آمد؟مشتبا !! نشناختی؟

کیست این مردنگهبانت که چشمش برمن است

آااااه آری تازه فهمیدم چرا نشناختی ......

۲۲ فروردین ۱۳۹۳ ۱۳:۱۴

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید