اخبار

آن روز

میثم مهرنیا

آن روز

شاید روزی بی آفتابی
یا شاد روزی با آفتاب

در کرانههای شمال غربی شاید
یا جنوبی شرقی

در روزهای اول ماه
یا ماههای اول سال

در میدانی بزرگ
یا شهری کوچک

کنار مجسمهای با دهان بسته یا نیم بسته یا نیم باز
با فوارههایی در جریان شاید

شاید لحظهای هست

لحظهای هست
که ورق برمیگردد
و داستان عوض میشود.
۲۲ فروردین ۱۳۹۳ ۲۰:۲۹

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید