اخبار

آرزوهای کال

علیرضا اسدی نژاد

آرزوهای کال

آرزوهای کال میمیرند                  اوج های محال میمیرند 

آرزومندهای معمولی                  باز طبق روال میمیرند

وصداشان به هیچ جا نرسید                   نعره هایی که لال میمیرند

یا بدون جواب می مانند                     یا بدون سوال میمیرند

روی میدان مین کبوترها                   زیر باران بال میمیرند

دام ،صیاد ، تیر ، آهوها                     طبق هر احتمال میمیرند

زندگی تیک تاک ساعت هاست                    لحظه وماه وسال میمیرند

قهرمانان زندگی هستند              که بدون مدال میمیرند

۲۴ فروردین ۱۳۹۳ ۰۰:۱۴

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید