اخبار

تنها به یک دلیل کشته شدیم و...

صابر ساده

تنها به یک دلیل کشته شدیم و
یکباره به دیواره ی غارها کوچانیده شدیم
تنها به یک دلیل
ما فقط کمی از دلخوشی هایمان  
دلتنگی هایمان
و خاطرات تو را  
تو را

تو را فراموش کرده بودیم

و یادمان رفته بود ارث پدریمان بودی

تنها به یک دلیل کشته شدیم

و دیر تو را از گنجه

از خمره های شراب بیرون آوردیم و

یکباره جهان را آب گرفت

ما فقط کمی کمتر از مادرانمان گریه کرده بودیم و

 یادمان رفته بود

می توانستیم اقیانوس را از میان تاریخ برداریم

ما به اندازه ی وسعمان نباریده بودیم ...

تنها به یک دلیل کشته شدیم و

به ترجمان درخت برنگشتیم

تنها به یک دلیل

ما فقط کمی کمتر از ریشه هایمان بودیم

ریشه هایمان را باد برده بود

برده بود و در جاده ای دور

به عزای دیدارت نشسته بودیم

به عزای فردای بهاری که از راه نمی رسید

و جاده تا همیشه ادامه داشت

دریا سر جایش بود

و بهار از هیچ سمتی به سراغمان نمی آمد

و تو از هیچ سمتی به سراغمان نمی آمدی

همه چیز به اندازه بود

اشک بود

برگ بود

دیوار برای قاب شدن بود

ولی ما چیزی نداشتیم تو را با آن نگاه کنیم

ما کشته شده بودیم

تنها به یک دلیل

همین یک دلیل کافی بود 

کافی بود شبی بخوابیم و هرگز برنخیزیم

یخ زده بودیم و در عصری سرد

درست قبل از دیدار جا مانده بودیم

تنها به یک دلیل همه چیز توجیه می شد

تنها به یک دلیل

ما دستانت را بد موقعی رها کرده بودیم

همین یک دلیل کافی بود جهان را بردارم

در گنجه بگذارم

و به فرزندانم نامه بنویسم

از انها بخواهم تاریخ را در بطری شراب قرار بدهند

به دریا بیفکنند

شاید تو از میان جاده ها آمدی

با خمره ای در دست

در گنجه را باز کردی

بی آنکه جنازه ای روی زمین بریزد

بی آنکه تاریخ در فضا گم شود

بی آنکه دریا تمام شود

بی آنکه دستانت نباشند

بی آنکه ...

آه ما گم شده بودیم و

کسی راه به جزیره نداشت

جزیره را سالها پیش اشک با خودش برده بود به دورها

و درختان چشم به دنیا آورده بودند

با روبندی سفید

که هر گز عروس نشد

هرگز اگر عروس می شد جهان را خون می گرفت

و ما دیگر کشته نمی شدیم

تنها به یک دلیل ما تو را  گم کرده بودیم

تنها به یک دلیل

ما بد موقعی تو را گم کرده بودیم

و این تنها دلیل گم شدن تو بود

و این تنها دلیل گم شدن بطری در دریا بود.

۲۴ فروردین ۱۳۹۳ ۰۹:۰۳

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید