اخبار

پنج برادرانمان اسیر شدند و

صابر ساده

پنج برادرانمان اسیر شدند و
نقشه ی کشورما از پنج جهت دق کرد
و ما مشغول مردگانگی خویش بودیم
که برادرانمان را کشتند
تاریخمان را کشتند
مرزهایمان را کشتند.
آه مادرانم
مادرانمان
به فکر رئیس جمهور ها باش
کمتر گریه کن
مگذار بیشتر از این آبرویشان برود  
مادرانم
مادرانمان
هر جا اشکت بچکد
اشکتان بچکد
مرزی ویران می شود
آه اگر مادرانمان یک صدا گریه کنند
سیل جهان را با خودش ...

سیل جهان را با خودش برد!

اخبار به صورت گذرا اعلام کرد:نیروهای ویژه برای آزاد سازی فرستاده شدند و سربازان آزاد می شوند و به راحتی شعر خراب می شود،حالا تیتر اصلی روزنامه ها

سیلی بود

که بی باران جهان را گرفت.

۲۴ فروردین ۱۳۹۳ ۰۹:۰۷

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید