اخبار

به من تو اعتماد کن

سید محمد سادات باریکانی

                                           به من تو اعتماد کن

تو ای عـزیـزِ مهربان ، بـه  من تـو اعتماد  کن            رهـا کن این غمِ نـهان ، به من تو اعتماد کن

دل از تو من نمی کنم ، نه  ساعتی نه لحظه ای           به بد نکن دگـر گـمـان ، به من تو اعتماد کن

بیـــــا پناه زندگی،  مرا  به  قلب خــود بـــخوان           که مـانـده اندکی زمان ، به من تو اعتماد کن

اگـر کـه فرصتم دهی ، به عشق زیــنتت دهـــم            بـبـوسـمت لـب و دهان ، به من تو اعتماد کن

به من که می دهم نفس ، که بشکفی به خنده ای           هـوای مـن دوای جان ! بـه مـن تو اعتماد کن

دوبـاره یـاریـــم نـمـا ، دوبـاره دسـت مـن بـگیـر             بـده دوبـاره ام توان ، بـه  مـن تـو اعتماد کن

چـه گـرم می شود تنم ، چـو سـر کشـم کـنـار تـو          دو دست بر سرم کشان ، به من تو اعتماد کن

تـو بـهتـریـن کـس مـنـی، بـه زخـم کـهنـه مـرهمی         برای من تو بی گمان ، به من  تو  اعتماد کن

         ز شوق ،آب دیـده ام ، نـشـسـته بـر دو چــشـم مـن         چو سیل می شود روان ، به من تو اعتماد کن

                                              نـتـرس از شـبـه سـیـه ، ســتـارگان بـخـت مـا

                                             دمیده شــد در آسـمان ، بـه مـن تو اعتماد کن

۲۴ فروردین ۱۳۹۳ ۱۲:۲۰

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید