اخبار

بهاریه

سید محمد سادات باریکانی

                                                                                                                      بهاریه

پـــیــدا شـده انـگـار گـلهای بهـاری           

از تــن بـدریــدهْ مــنـقـارْ ، قــنـاری

پنهان شده بـرف و پـیـدا شـده سبزه

بشکفته شکـوفه ، در بــاغِ کـنـاری

بلبل به غنایـی ، پـوپـک بـه صـدایی      

هر گل به تــمـنا ، فرمان دهد آری

بــر پـیـکـر دنـیـا ابـری زده سـایـه   

رنگی شده از اشک هفرنگِ غباری

پوشیده بـه تـن کـوه دامـان مـه آلـود   

هر گوشه روان است بـاران بهاری

ما تازه نـفـس باز پیمان به تو بستیم    

تـا سـیــن سلامتْ در کـاسه گـذاری

نـو کـن تن دـیروز ای خالق امروز  

مـا را بـه همیـن حـالْ تنها مگذاری!


۲۴ فروردین ۱۳۹۳ ۱۲:۲۳

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید