اخبار

بهار

سید محمد سادات باریکانی

                                                                                                              بهار

ای بـیـدل سـرمستْ، بـهارانْ خبرم کن

با صوتِ خوشِ بلبلِ خوشخوانْ خبرم کن

تا حالِ منْ اینگونه و نازِ تو چنین است

افـتـاده بـه دامانِ تـو بـی جـانْ خبرم کن

پـیـداست که باران زده و سـبـزه دمیده

این سبزه چو شد روضه یِ رضوان خبرم کن

در کوه و در و دشتْ شکوفیده شکوفه

هر غنچه که شد خرم وخندان خبرم کن

در پیله ی ایـن ابـر ،نم و قطره غنوده

از پیله برون ریخت چو باران خبرم کن

بدریده هوا، تـیغِ قـزح،ریخته هفرنگ

گر حال تو شد زار و پریشان خبرم کن

مـن آمـده ام دادِ تـو از خـودْ بـسـتـانـم

بـی آنـکه کـنی نـاله و افـغـان خبرم کن

پنهان شده در موتْ،دوصد گوهرِ غلطان

زآن گشت عیان چشم فروزان خبرم کن

بی عشق روا نیست روم من ره دشوار

بـا عشق کـنی ایـن سـفر آسان خبرم کن

گو فصل بهار آمده،پوشد رخ خود دشت

پوشیده شـد آنْ پیـکرِ عـریان خـبرم کن

آمیخته در هـم سخـن ای ناطقِ ممدوح

گـیـرد زتـو ایـن مـشغـله پـایـان خبرم کن

۲۴ فروردین ۱۳۹۳ ۱۲:۲۴

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید