اخبار

من چه سوال می کنم وآنکه جواب من تویی

سید محمد سادات باریکانی

                                                        

من  چه  سوال می کنم وآنکه  جواب  من  تویی                         من ز که مِیْ کنم طلب،مست و خرابِ من تویی

این چه سخنْ چه صحبتی،این چه عتاب و محنتی                        این  چه ثواب و رحمتی،رحم وعذاب ِمن  تویی

خامِ   تنم   به   آتشت  ،  پخته   شده  ز  انورت                         تیله  شدم  ز  اخگرت ، جوهر  نابِ من  تویی

اشکِ   دو  دیده  می چکد ، آتشِ  دلْ   نهان  کند                       غافل  از  اینکه  حاجب  ستر و نقاب  من  تویی

خواب و خور و غذایِ من،راحت  روح زای  من                       رزق  من و رضای من ،نان و کباب  من  تویی

هر چه  خراب  میزنم  ،  باز   نظاره   می کنی                        من چه زنم  به  تار تو، طبل و رباب  من  تویی

گوش نیوش می کند چون  که صدای  من  تویی                        خویش به هوش می کند  زآنکه شراب  من  تویی

آنچه که خوانده ام  ز تو  گفته  تازه هست  و  نو                        از  تو  حکایت   آورم  ،  تازه  کتاب  من  تویی

                                           شحنه  اشاره  می کند  آی  غریب   شو  خموش !

                                  ورنه  به  روز عافیت  طرْف  حساب  من  تویی
۲۴ فروردین ۱۳۹۳ ۱۲:۲۸

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید