اخبار

گویید ای بگذشتگان با خویش معنایم کنی

سید محمد سادات باریکانی

گویید  ای  بگذشتگان  با  خویش  معنایم  کنید                  گم گشته در هوشیاریم  در خواب  پیدایم  کنید

درخواب چون پیدا شوم درخویش پیدا می شوم                  در خویش  چون  پیدا شدم زنجیر بر پایم کنید

چون  بند  بر  پایم  شود  آسان تر آسایم  شود                   آسا شدم چون  مردگان  با میخ  بر جایم  کنید

با میخ چون برجاشوم هم چون مسیحا می شوم                  زان پس مرا در وهم خود شکل  یهودایم کنید

شکل یهودا چون شدم بی هیبت و بی چون شدم                 چون قلب گردیدم  به  مس وانگه مطلایم کنید

چون زربگیرد روی من گیرد توان جادوی من                  وانگه    برای   ساحری  آنجا   محیایم   کنید

چون ساحر رویا شوم در مصر خود پیدا شوم                    بلعم چوسحرساحران چون چوب موسایم کنید

چون چوب گشتم لحظه ای آتش بزن برمن دمی                  تا  باز  خاکستر  شوم  در  خاک  پایایم  کنید

در خاک  چون  پایا  شدم  مقبول  آن  بالا شدم                  گیرید  آب  از آن  گلم  زان  خاک عنقایم کنید

عنقا شدم  چون  باز من  معنی  بگیرم  باز من                  آغاز گیرم   باز من  روز  از نو  شیدایم  کنید

            وین  دور میگردد همی یک  قطره گفتم از کمی

             چون  بگذرد  از کم  دمی مغروق  دریایم  کنید

۲۴ فروردین ۱۳۹۳ ۱۲:۳۱

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید