اخبار

برکه

حسین رئیسی
کوله بار خستگی ها را زدوش انداخته است

برکه ای سرشار از عشق و طراوت ساخته است

گیوه های درد خود را کنده پاهایش در آب

مجلس شاهانه ای از تازگی پرداخته است

تا شکوه خیمه گاه نای او گردد بلند

بیرقی بر روی نی های بلند افراخته است

حمله ور گردیده بر اندوه، در میدان سَلخ ( سلخ : در گویش خوروبیابانک به میدان برکه و استخر است)

بوته های نی برایش نیزه های آخته است

تیر گردیدند نی ها او کمان کش آرش است

با کمان گوشه ی مرداب غم را تاخته است

برکشید از موج موج آب بر دوشش زره

هیچ کس او را ز گرد سیستان نشناخته است.

 

۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ۰۱:۲۲

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید