اخبار

اینها حرفشان حرف نبود

محمد علی معینی

اینها حرفشان حرف نبود

یکی از مین گفت

پا روی حرفش گذاشت

یکی از گلوله گفت

حرفش را خورد

و یکی هم از خاک

که حرفش را پس گرفت

اصلا همینها شهرمان را اشغال کرده اند

چند خیابان دیگرچند خیابان و میدان دیگر باید به نامشان شود

تا بفهمیم غیرتشان را کجا گذاشته اندمردانگیشان را کجا خاک کرده اند

خاکریزها شاهدند

اینها فقط به فکر جیبشان بودند

تا وصیت نامه

کتاب خدا  

و عکس رهبرشان

سالم به دست فرزندانشان برسد

۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ۱۷:۳۱

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید