اخبار

پرده را کنار زدم

محمد علی معینی
پرده را کنار زدم
و آینه 
آخرین عکس را
از حیاط گرفت
چرا حافظه آینه اینقدر کوتاه است
چنارهای پیر هم که فراموشی گرفته اند
نوزاد خاطره هم که آخرین بار تو را دیده بود
در همان غروب خاکستری مرد

همیشه آخرین باری هست
که اولین بار را تکه تکه میکند
تو نرفته ای
تو مرا دوست داشتی
آخرین بار تو را تکه تکه کرده است
من برای انتقام خون تو میروم
و حیاط
آخرین عکس را تنها گرفت
۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ۱۷:۳۴

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید