اخبار

پایش را روی برفهای تازه گذاشت

محمد علی معینی
پایش را روی برفهای تازه گذاشت
گفت برفهای پا خورده لیزند
چند روز بعد
جای پایش چنان روی افکارم گذاشت
که سالهاست کسی
از زمستان ذهنم نمیگذرد
بیا دوست من این شال گردن مال تو
این را آخرین آدم برفی
هنگام فرار جا گذاشت
۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ۱۷:۳۶

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید