اخبار

رودی به برکه ریخت جلبک هاش رابرد

جواد چراغی

رودی به برکه ریخت جلبک هاش رابرد

ماهی وماه وجوجه اردک هاش رابرد

نیلوفری پیچید دور گردن مار

تا آبروی سبز پیچک هاش رابرد

از خاطراتم دختری آمد به خوابم

باگریه و زاری عروسک هاش رابرد

عمرش به یک نخ بند بود این آرزوهام

بادی وزید و بادبادک هاش رابرد

یک مزرعه آفت به جا ماند از فریبش

آخرخودش آمد مترسک هاش رابرد

ماری شبیه دوستانم پوست انداخت

ماهی شداما آب پولک هاش رابرد

۲۵ فروردین ۱۳۹۳ ۲۳:۰۹

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید