اخبار

گفتا غمت سر آید

علی حیدری زاده

                                            آخرین گفت‌وگوی امام با خواهر

«گفتم: غم تو دارم گفتا: غمت سر آید»

گفتم: چگونه گفتا: از نیزه‌ها بر‌آید

 

گفتم: چه بوده قسمت، در انتظار جسمت؟

گفتا: که رود خون با، روحی شناور آید

 

گفتم: کجا نشینم ؟ این صحنه را نبینم

گفتا: کنار میدان تا روح ما  در‌آید

 

گفتم: که داده مادر، یک پیرهن برادر

گفتا: که این نشانی، شاید ز تن درآید

 

گفتم:که خیمه‌ات کی، زاین غصّه می‌برد پی

گفتا: دمی که بانگ الله و اکبر آید

 

گفتم: زمان پرواز، کی می‌شود سر، آغاز

گفتا که‌ این خبر از، حلق کبوتر آید

 

گفتم:کجا ببوسم، روی تو با خلوصم

گفتا : پس از جدایی ، جایی که خنجر آید

 

گفتم: چرا چو موجی، دارد نگاهت اوجی

گفتا: ببین که از رود، دست برادر آید

 

گفتم: کمی توقف، آهسته با تأسف

گفتا: که ترسم این که از خیمه دختر آید

 

گفتم: که ساربانت، بیمار کاروانت

گفتا:که جاده جاده، تا شام آخر آید

 

گفتم: شب اسارت، آتش زمان غارت

گفتا: صبور خواهر، این غصّه هم سرآید

 

گفتم: نهایت کار، گفتا: غروب و این‌ بار

«یا تن رسد به جانان، یا جان ز تن بر‌آید»

 

 

 

 

 

 

 

 

                               یه رودخونه   

                      از درد یه رود

               درد یه رود  

   در د  یه  رود

از درد یه   رود

از   در د  یه  رود

 از درد یه   رودخونه   

      از  درد  یه رودخونه بگم

               از  درد  یه رودخونه بگم

                       از  درد  یه رودخونه بگم

                              از   درد   یه   رود خونه بگم

                                       از   درد   یه   رود خونه  بگم

                                           مى‏خوام  از درد یه رودخونه   بگم

                                              مى‏خوام   از  درد  یه  رودخونه بگم

                                                    مى‏خوام  از درد یه  رودخونه  بگم

                                                       مى‏خوام از درد یه  رودخونه  بگم

                                                     مى‏خوام  از درد یه رودخونه بگم

                                                مى‏خوام   از درد یه رودخونه بگم

                                              مى‏خوام از درد یه رودخونه بگم

                                       مى‏خوام از درد یه رودخونه بگم

                                مى‏خوام از درد یه رودخونه بگم

                       مى‏خوام از درد یه رودخونه بگم

          مى‏خوام   از  درد   یه  رودخونه   بگم

   مى‏خوام   ا ز   درد   یه    رودخونه    بگم

مى‏خوام   ا ز   درد   یه    رودخونه    بگم
۲۶ فروردین ۱۳۹۳ ۰۰:۴۵

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید