اخبار

قصاص کن! عذاب کن! زبانیان درد را

رضا خبازها

قصاص کن! عذاب کن! زبانیان درد را

کباب کن! بکن به هر کس آنچه با تو کرد را!

به هوش خویش بازگرد ازین سپهر و سیلیاش!

بچرخ! برکن از زمین! بکوب هرزه‌گرد را!

ز بهر روشنی چشم روزگار سرمه کش!

به نیزه کش به بند دیو گردبادگَرد را!

بران ز پیش، گر پیام سرد داد، پای خویش!

جواب کن به تیغ رهزنان همنورد را!

ملرز و لرزه درفکن به ریشه قاف مرگ را!

بریز و سبز کن چو باغ برگهای زرد را!

به یک تلنگر سحر مرا بریز و ریختی

هزارتویه درد را، هزارساله گرد را

                                              از رضا خبازها


۲۶ فروردین ۱۳۹۳ ۰۹:۱۹

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید