اخبار

خوامبه بهووم از یاد گذشته

مریم اکبرنژاد
                                         شعر محلی دوم
خوامبه بهووم   از یاد    گذشته                 یاد قدیم   بییه خط و  نوشته
وقتی سردی شی و إموإ     بهار                دسته جمعی شینه همه سر کار
زمین کل هاکردن کار    گو بییه               ونه کار جند صواحی تا شو بییه
بعدا تیم   کارسنه    به   ردیف                 أنده ردیف بییه که دارنه تعریف
نشا هاکرد بییه و خیال    راحت                 همه گتنه به   هم   خدا قوت
وقتی وینسنه تتی هلی داره              خشحالی کردنه و شکر خداره 
سه ماه بعد نشا هلی گت بییه        ناز خاتون سفره سرهمش کت بییه
تابستون أمو و هر کی دل ناشته         گته امروز هوا جنده پل داشته 
دعا کردنه که بعد بینج تاشی                آ سمون بیره ابر بوه وارشی
یاد ایارمه صدای لله واره                       امیری وکتولی طالباره
اسا گنه کلاس دارنه چنده خوار               به جای لله وا گیرنه گیتار
پاییز ایمو و روز کتا بییه                        نارنج او خرش پلا بییه 
إسا به جای کیی بمو پیتزا                 گت مار کپگنه و چچیه وچه زا 
برو درست هاکن چنگل قلیه                    که ونه خاصیت خله عالیه
چی بونه أی وقتی بونه زمستون             شونیشت بوه بییه آمسه مهمون
بیدار بویم وقتی تلا کنده ونگ               أمه تلاغ نوه گوشی تک زنگ 
قدیم سفر شینه با اسب و گاری                   إسا بییه هوایی و سواری
کی گنه قدیم بوره بر نگرده                    راحتی بمو سختی یاد بکرده 
وقتی أتا نفر بییه گرفتار                           دست گیتنه بینه ونه برار
سختی دیه ولی دیه معرفت                         راحتی بمو و بورده محبت

۲۶ فروردین ۱۳۹۳ ۱۱:۰۶

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید