اخبار

گفته بئدی قسم بخور دیگر درخیابان سبکسری نکنی

نجمه دلدار بهاری
گفته بئدی قسم بخور دیگر درخیابان سبکسری نکنی
گفتم به شرط اینکه توهم هی نخندی و دلبری نکنی
گفتی از این به بعد خط بکشم دور مردان شهر را گفتم
به زنی لطف خیر خواهانه یا به قصد برادری نکنی
اه...یادش بخیر ان دوران حرف و تهدیدهای بی بنیان
مثلا میزنم به ان در اگر موت را زیر روسری نکنی
سالها پشت هم گذشت و گذشت من و تو هردومان عوض شده ایم
تو به خود قول داده ای دیگر گوش به حرف دختری نکنی
من فقط زوم کرده ام روی مردهای گران بالا شهر
کم نذاری و کارهاییکه پیششان کم بیاوری نکنی
سالها میشود قفس گیریم پرزدن مال قرن چندم بود؟
اسمان درب خانه ات را باز به هوای کبوتری نکنی
سالها میشود که بیداریم خودمان را به خواب هم نزدیم
شب بخیرت اگر نمیگویم خسته ام فکر دیگری نکنی
۲۶ فروردین ۱۳۹۳ ۱۱:۰۸

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید