اخبار

غزل- جهانگشای شکست

رضا خبازها

بریده راه نپیموده را جدایی ما:

از ابتدای دوراهیست آشنایی ما

درین سراب به جایی رسیدهایم -ای دیو!-

که خضر نیز نیاید به رهنمایی ما

جهانگشای سرابیم و در همین عرصهست

تمام گسترههای جهانگشایی ما!

ترک‌ترک‌شدۀ پرشکست این خاکیم

که می شوند جدا ذرههای مایی ما

ز بر ندادن ما آسمان غضبناک است

ولی نکرده کم از سهم بی‌نوایی ما!

صدای خرد شدن‌های سنگ دیدنی است

شبیه نالۀ یکریز بی‌صدایی ما !

                                        از رضا خبازها

۲۶ فروردین ۱۳۹۳ ۱۱:۳۴

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید