اخبار

مسمّط "دروغ بود"

سید علی رضایی

مسمّط "دروغ بود"

 

 

او راست گفته بود ولی رفت آخرش

باور بکن! قسم به لب و گونه ی ترش

باید چکار کرد که سخت است باورش :آینده و گذشته ی مبهم دروغ بودیک لحظه، یک نگاه، پس از آن نگاه بعد

من عاشقت شدم که شدش اشتباه بعد

)
ما با همیم (کات! حدودا" سه ماه بعد :آن حرف های قاطع و محکم دروغ بود  گاهی شکسته، گاه چه محکم صدای تو

مثل هواشناسی مشهد هوای تو

فهمیده بودم از همه ی اشک های توباران چه تند تند... چه نم نم، دروغ بودموهای گندمی خودش را که کاشت، رفت

احمق! قبول کن که قبولت نداشت، رفت ...

دیدی چگونه مثل همه او گذاشت رفت؟باید قبول کرد "عزیزم" دروغ بودمن را به دست سرد زمستان سپرد، بعد

رفت و تمام خاطره هامان نمرد، بعد

با دستمال کاغذی و اشک بُرد، بعدفهمیدم آن سپیدی پرچم دروغ بود
قد سرودن غزلی زندگی نکرد

باور بکن پس از تو علی زندگی نکرد

)
مردی که زنده بود ( ولی زندگی نکردعشق از زمان حضرت آدم دروغ بودسخت است که بهانه بگیرد نفس تو را

از من خدا گرفت خودش را، سپس تو را

تقدیر وعده داد به دست چه کس تو را؟لعنت به "اختیار" که از دم دروغ بود  هرکس گذشته از بغلت مست می رود

فهمیده ام که هست، پس از "هست"، می رود

این دفعه بوسه ای بده از دست می رودخانوم! آمدیم و جهنّم دروغ بوداز سال های قبل تو را دوست دارمت

من مانده ام خودم که چرا دوست دارمت؟

با این ردیف هم به خدا دوست دارمتخب! منتظر شدی که بگویم ...

۲۶ فروردین ۱۳۹۳ ۱۱:۵۶

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید