اخبار

میان دســت های بـــسته و

شمسی حسن آبادی
میان دســت های بـــسته و ......
شــلال زلف مــاه امشب چه آتشبار می سوزد 
هلـــال عشـــق آویــزان لب مسمار می سوزد 
مگر زانوی زهرا را زبان یا علی گنگ است 
کــه کـــوثر آیـــه آیـه نقش بر دیوار می سوزد 
مسیح این صلیب در فقط زهرای اطهر نیست 
علــی بر قـــله ی قــاف وقـوف یار می سوزد 
رمــق از دســـت و پاهــای افق افتاده پشت در 
دو چــشم آفــــتاب زعفـــرانی تـــار می سوزد 
مگر گردون دگرگون کرده رسم عاشقی را هم 
که چـــشم شـــمع بــا پروانه ی بیمار می سوزد 
چه ارزان عشق عرضه می شود در کوچه ی یثرب 
هر آنچه ریست پیغمبر در این بـازار می سوزد 

    میان دســت های بـــسته و سیـلی چه سری بود 
     کـــه تـــا امــروز هم قلب سپهسالار می سوزد 


۲۶ فروردین ۱۳۹۳ ۱۴:۳۸

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید