اخبار

هر چند همین آمدنت هم دیر است

شمسی حسن آبادی
 هر چند همین آمدنت هم دیر است
این جمعــه نـیایی دل من دلگیر است
هر چنــد همـین آمدنت هم دیر است
در خــواب و خیـــالم به تو غرقم آقا
کی خواب شبم صبح سحر تعبیر است
صیــاد چــه کـردی تو به دام و دانه
پـا و دل مـن پـای تو در زنجیر است
با هـر که مـن از درد فـــراقت گفتم
می گفت که تاخیر تو هم تقدیر است
عاشــق نشود کاسه ی صبرش لبریز
یوســف به خدا لیلی بی تقصـیر است
هـرگز مشـکن بر سر او کاسه و کوزه
او نیــز چو تــو منتـــظر تکبیر است
                                              گر شــکوه کنی یا نکنی باز چه توفیر
                                              ای «شمس» فرو بستن لب تدبیر است

۲۶ فروردین ۱۳۹۳ ۱۴:۴۷

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید