اخبار

شاهنامه می خواند

پریسا کشاورز حمید
شاهنامه می خواند
آن پری ترسیده
و هنوز هایش همیشه
پر از سیاوش است
و شاید پرینامه می خواند
آن سایه سوار
در قلعه های ساروج و پولاد
میان رقص شمشیر و شعور
روی دیوار چین حتی
اما نه نشانه ای از صورت تو نیست
شاهان پرینامه نمی خوانند
و صورتشان سخت بی آواز
به معنی بی چراغ
این بار با چراغ برگرد 
و مقابلش بنشین
بگذار این بار باد
شهر را شاعرانه روایت کند...

۲۶ فروردین ۱۳۹۳ ۲۲:۰۱

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید