اخبار

دختری اینجا نشسته

پریسا کشاورز حمید
دختری اینجا نشسته
گریه می کنه
زاری می کنه
از برای من شعر
به مالامال داشته هایت و هرچه خوب است
که می ریزی
کمی کف دست هایم را باز تر می کنم
دختری اینجا نشسته
گریه می کنه 
زاری می کنه
با چشم های باز
چشم بندی قشنگی ست
اینجا باز
روی دستم نشسته است
شبنمی که به دریا تر نیست
و از هر خمی 
دریاتر است
رنگ ها را شسته بودم از آب
باران را شسته بودی از رنگ
منت گفته بودم تو را عز وجل
موجب قربت شده یاد تو تنها

دختری اینجا نشسته 
گریه می کنه..
تا در آب و آتش عشقت...
بر او بر شده از مهر
از اباپیل و اسبان وجنگاوران
ودعاهایی که از گناه زندانی می شوند
صف کشیده بی خیل 
بی خیال
شسته بودی ام از شعر هم حتی
دختری اینجا نشسته
گریه می کنه
زاری می کنه
از برای من
دعای کمیل 
عاشقانه
تر است...

۲۶ فروردین ۱۳۹۳ ۲۲:۰۲

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید