اخبار

پری از تو می سوزانم

پریسا کشاورز حمید
پری از تو می سوزانم
راه نمی افتاده شب از روز
تنها روز ازشب می امد
فوج فوج دره و دشت
تنها از تو به راه افتادند
تو چشم بودن که دلالت ماه را 
بر انشاهای شبانه ام دیدی
از تو شهر لرزید
از تو روستا به پایتخت رو انداخت
از تو گرم شد سر هر چه درخت
ما به شهر پنجره زدیم
لا ترجی گفتیم
تا خوابش ببرد
برج میلاد یادش نیست
آتش بازی سیاوش...
جشن مهرگان...
شهر به یاد روستایی هایش افتاد
از اسب افتادن ها...
به یاد پری افتاده شهر...
پری از تو می سوزانم
پری از تو می خواهم
زیر ابروی شهر پر شده است
ما تنهاییم
ما ترسیده ایم
فوج فوج دره و دشت به خونخواهی دریاچه آمده اند
پری از تو می سوزانم
پری از تو می خواهم

۲۶ فروردین ۱۳۹۳ ۲۲:۰۳

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید