اخبار

پلنگها،نه ازتاریکی می ترسند

الهام عمومی
پلنگها،نه ازتاریکی می ترسند
نه اززوزه ی گرگ
درحجم شب
حالاهرچه می خواهندروی درختهاجغدبکارند
هیچ کس شومی این داستان را
باورنمی کند
پیله هاازپروانه پراست
ورودخانه ازتخم ماهی هایی 
که دریاراخواب می بینند
این قصّه راازهرطرف بخوانی
به اقیانوس می رسد
جنگل آتش هم که بگیرد
پلنگها،همیشه پلنگ می مانند


۲۶ فروردین ۱۳۹۳ ۲۲:۱۶

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید