اخبار

ابرهارابی باران می خواهند

الهام عمومی
ابرهارابی باران می خواهند
وماه رادرقفس
اسبهارادرطوفان رهامی کنند
خورشیدراپایین می کشند
وفانوسی می نویسند
درسطرهای آسمان
کلاغ دردست کاج یخ می زند
وزمستان درگلوی قناری
زمان می ایستد
کسی آرام آرام می آید
وسنگریزه هارا
ازجلوی پای بهاربرمی دارد

۲۶ فروردین ۱۳۹۳ ۲۲:۲۰

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید