اخبار

ای عشق مرا دریاب

پگاه اکبران

ای عشق مرا دریاب

و آن جادویی نگاه خیره خویش را بر من بتاب

تا ذوب گردم در آتش فشان راه شیری ات بی محابا

تا نورانی گردم و نور تو را تشعشع بخشم

 از روزنه های وجودم

ای باد وزنده موهای متلاطم پریشانم را آشفته ساز

تا به کهکشانها دسترسی یابم

و غم خوار لحظه لحظه ناتوان مسیرت گردم

آتش مرا فروزان ساز

تا گرمای وجودت را

 بر سرما زدگان قطب های ابدی بتابانم

و ای خاک سرد شو سرد

تا نکبت چسبندگی آلاینده تو را در نیابم

و آب روان را جاری سازم

بر گل و لای دشت های چسبنده بر خاکت

ای نور مرا دریاب

و سیمای سماع سیمرغ را

بر تاریکی درخششی ابدی بخش

فصل مرا در یاب پاییز رنگ رنگم

رنگین کمانی از ارغوانت را

بر سرسرای وجودم بتابان

تا نور گیرد و نور ورزد و نور بخشد

ای نگاه خسته ی به افق دوخته شده ماه

در شبهای خسوف بحران زده لاجورد هستی

فراسوی دیار بشریت ابدیت آرمیده

و هنگامه خلوص درویرانه کدورت

زمان را می رماند ونور رادر باران گیر خانه اسیر

تا شبهای مهتابی بی نور باشدو آفتاب در کسوف

و نور آبکشنده آبکشی را پالایش می گرداند

تا تاریکی را محو

 و قطرات باران نور باران راگسترده گرداند

و کسوف شعف زده تاریک را نور باران کند

زنهار آتشی در زیر خاکستر

و خاکستری در زیر باران نور برپا گردید

ای به رعد آویختگان شبهای بی باران

در تاریکی نور باران و در نور باران عشق

و در عشق ازل و در ازل ابد را چنگ زنید

 عشق ازل ابد را گسترده می گرداند

تا روح را در یابید

و ماه را در والاترین نقطه ملکوت آسمانهابه چنگال آویزید

ماهی قرین نورو ماهی در ابدیت و ماهی در برکه آب

کدام گرامی تر است؟

در شب شکسته یا به روز نشسته

که نور را روشنی بخشید

 و خورشید را فروغ

۲۶ فروردین ۱۳۹۳ ۲۲:۲۴

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید