اخبار

صبحگاه

مهدی حسنی باقری

صبحگاه

ذهن در تکاپو

شاد از آنکه می تواند پرسه ای در واژه ها بزند.

 

بوی نعناع و باران

گشودگی جسم

بهت ذهن:

از خواب به بیداری؟

از بیداری به خواب؟

از خواب به خواب؟

از بیداری به بیداری؟

ذهن در تکاپوی واژه ای به صراحت پرنده،

جسم را فنجانی چای هوشیار می کند.

 

چشم  هایم را می بند م؛

بدیل افق

انتهای پلک های من است.

چه صبح آرامی !

۲۷ فروردین ۱۳۹۳ ۰۰:۴۰

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید