اخبار

آبستن واژها

کبری فدوی

   آبستن واژها      

                          

گاهی به شکل زن

تهی می شوی در خودت

وبی آنکه حدس بزنی

شده ای آبستن واژه ها

که دارد برای خانه یمان سقف می سازد

می بینی؟

بازی خوبی است

چقدر آسان از خودت

شعرت

وحقوقی که به تاخیرافتاد ...

می گذاری از مردی که حرف نمی زند

بازی را که عوض کنی

زن این شعر نشده ام

که سایه ات قهرمان بزاید

 

این روزها،

هر اندازه تاریخ برای میرزا کوچک باشد

فین جای بزرگی است

برای امیری که ناگهان نبود.

۲۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰:۱۴

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید