اخبار

زمستان بود

شهلا شهبازی حسابی

زمستان بود

کسی در فکر همسایه نخوابید

وحتی ماه آن شب

به روی خانه های ما نتابید

 

به غیر از یک بخاری

دلی دیگر نمی سوخت

در آن سرما

برای بچه ی همسایه ی ما

زمستان بود

کسی در فکر همسایه نخوابید

وحتی ماه آن شب

به روی خانه های ما نتابید

 

به غیر از یک بخاری

دلی دیگر نمی سوخت

در آن سرما

برای بچه ی همسایه ی ما

زمستان بود

کسی در فکر همسایه نخوابید

وحتی ماه آن شب

به روی خانه های ما نتابید

 

به غیر از یک بخاری

دلی دیگر نمی سوخت

در آن سرما

برای بچه ی همسایه ی ما

زمستان بود

کسی در فکر همسایه نخوابید

وحتی ماه آن شب

به روی خانه های ما نتابید

 

به غیر از یک بخاری

دلی دیگر نمی سوخت

در آن سرما

برای بچه ی همسایه ی ما

۲۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۰:۳۷

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید