اخبار

برای خاطراتت دفتر غم می شوم کابل

سیدحسین فصیحی
برای خاطراتت دفتر غم می شوم کابل
به رویِ شانه هایت شال ماتم می شوم کابل
چنان آشوب و بلوا کرده­ی در من ومعلوم است
که مثل کاکلت در باد و درهم می شوم کابل
به خوابم سرخ می رقصی میان هاله­ی ازخون
تو می رقصی و من از قامتت خم می شوم کابل
به دوشت می کشی ویرانه­هایم را و می گریی
برای گریه هایت زانوی غم می شوم کابل
به حلق شعر امشب واژه های تلخ می ریزم
به کام بیت بیت این غزل سم می شوم کابل

۲۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۱:۲۵

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید