اخبار

شما راحت بخوابید

مجتبی نادری طاهری
شما راحت بخوابید...

به حال انجمادیم، که مهری تابِ تابیدن ندارد
نسیمی هم وزان نیست، شقایق حس رقصیدن ندارد
بیابان‌ها بسووزید، کماکان زیرِ دستِ داغِ خورشید
خیالِ سبزه خام است، که ابری بغض باریدن ندارد
به پیچک‌ها بگویید: درخت عمری اسیر دست خاک است
به پای بسته دیگر، غل و زنجیر پیچیدن ندارد!
زبان قاصر ما، حریف مصلحت اندیش‌ها نیست
در این مرداب تزویر، خدا هم نای جنبیدن ندارد
تهی از بی قراری بمانید ای بزرگانِ موجه
گناه کوسه ها چیست که ماهی پلک خوابیدن ندارد؟!
من و افکارم عمریست، به بیداری دچاریم 
شما راحت بخوابید که این کابوس‌ها دیدن ندارد!
*******
چه غم چون حال ما، را رفیقی حال پرسیدن ندارد؟
جدایی را چشیدیم، خداحافظ که ترسیدن ندارد....

۲۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۲:۰۹

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید