اخبار

تکیه بر پیچک

مجتبی نادری طاهری
تکیه بر پیچک...

وای اگر ساده دلی نوکر رندان بشود
آخر از خامی خود سخت پشیمان بشود
دانه ای را که نم خاک برایش کافیست
مصلحت نیست که وابسته به باران بشود
باج باید بدهند از تن خود تا به ابد
تکیه بر پیچک اگر رسم درختان بشود
کدخدا باعث ظلم است به رعیت وقتی
خام خوش مشربی و خنده یک خان بشود
بزدلان را حرجی نیست که مزدور شوند
وای اگر شیردلی نوکر سلطان بشود
زیر هر سایه نبایست بخوابد آدم
سقف زندان چه بسا سایه انسان بشود
گله دلخوش به حصارش شده باشد، جهل است
چه بسا گرگ رفیق سگ و چوپان بشود

۲۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۲:۱۵

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید