اخبار

فصل علم

نبی اله باقری نسب دبیر
از پس آن کوچه پروانه ها سر می رسند
از وَرای دیده ها دُردانه ها سر می رسند
دست بر هم میزنند شادی و هورا می کشند
داد هجر همدگر از دور دورا می کشند 
فصل نو از ره رسید و بزمها آراسته 
فصل علم و معرفت چون شهرها پیراسته
توی آبادی ندای همکلاسی می رسد
بانگ دهقان همچو تیری از خلاصی می رسد
درب علم و معرفت بار دگر شد باز باز
بوته گلهای نرگس از عطش شد سَرفَراز
رؤیا های جوانی باز هم گل می کنند
کبکان و تیهوان در بزمشان مُل می خورند
نغمه کوچ پرستو می نوازد گوش ها را
پیله های زرد شالی می خرامد خوشها را
گیسوان دخترانه لُعبت باد و ترانه 
پِژوَک تنبور و تمبک موسم ساز و کمانه
فصل پاییز و هزاران برگ و باد و نَمنَمَکها 
خشم و نفرت پای لوح و اشک شاد و چَمبَرکها
روی میز و سوی تخته می نگارم دیده ها را
بهر آغوشی فشرده می شمارم لحظه ها را
زاده دشتم کویرم جلگه ها را دیده بانم
خاطراتم می فشاند خنده ها را دیدگانم
با نوای شمع بزمم می پَرم از خواب و رؤیا
می کشاند دستهایم می رم از باغ و ثریا
۲۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۸:۴۴

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید