اخبار

قاصد بهار

سارا جلوداریان
چه خوبه همقدمی 
تو مسیر زندگی
چه قشنگه جمع شدن
زیر سقف سادگی

از کتاب لحظه ها 
حسرتو قلم زدن
دست رد به سینه ی 
غصه و ماتم زدن

رو سر ستاره ها
نقل شادی پاشیدن
رو شب خاطره ها 
طرح ماهو کشیدن

بیا روی هر درخت 
راز عشقو چک کنیم
به سپیدی ، مومن!
به سیاهی شک کنیم

بیا بی چتر و کلاه 
زیر بارون بشینیم
از نگاه پنجره 
آسمونو ببینیم

بیا مثل آینه ها 
پاک و بی غبار باشیم
توی تاراج خزون
قاصد بهار باشیم

۲۷ فروردین ۱۳۹۳ ۱۹:۱۵