اخبار

نائب

مریم سلطانی
ای رهبر محبوب مقامت به از اینهاست خوبی شما وِرد زبان همه دنیاست
ای خوب ترین دستِ شما دستِ خدائیست خبر خدمت خلق به غیر این کار شما نیست
ای آنکه نجابتت ز نور است ایران زِ شما پُر زِ غرور است
چون هاله ای از نور همه نیتتان خیر در راه خدا می کنی هر لحظه شما سِیر
او خواست شما را که هنوز سَرور مایید آری که نماینده ای از سوی خدایید
می خواهدتان خدا که برگی به درختید می خواهدتان خدا که از شاخه نیفتید
در شأن شما عدالتی عمیق پیداست این شأن مبارک به جهانیان هُویداست
ای آشکار دین خدم در همه کارت الطاف خداوند تعالی شده یارت 
افکار شما پاک و به نفع همه مردم باشد که هدایت بشوند عده ای از قوم 
ای نائبی از سوی امام غائب ما مانند پدر فکر شما به جانبِ ما
چون مظهر معنویتِ امر خدائید تاجی به سر شکسته ی خسته ی مایید
آزادگی شما مثال حُر گرانقدر ای قرص درخشان شده ی ماهِ شب قدر.

۲۷ فروردین ۱۳۹۳ ۲۲:۰۷

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید