اخبار

دیگر اعتقادم را به اندک تاثیر آه ها

سید مهدی نقبایی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

دیگر اعتقادم را به اندک تاثیر آه ها

از دست داده ام

آه !  

حق با ریتسوس  نبود

هیچ برگی در هیچ گوشه جهان

از طوفان آه مردمان 

نخواهد جنبید

و جگر سوختگان

تنها خاکستری به رود های جهان می افزایند

 اگر هندوستان کوچکی بودم ،مادر!

تو گاندی بزرگ من بودی

اما حق با آن اسپانیایی شوریده بود :

آنها پیروز خواهند شد

چون بیش از حد لازم خشونت می ورزند

در کنارم ورزاهای دردمند

هم چنان آه می کشند

با نیزه هایی همراه

زیر سپیدی شرمگین ماه ...

(با اشاره ای به یکی از شعر های یانیس ریتسوس و لورکا  و  وامی از خطابه "اونامونو" در دانشگاه سالامانکا)


از دست داده ام

آه !  

حق با ریتسوس  نبود

هیچ برگی در هیچ گوشه جهان

از طوفان آه مردمان 

نخواهد جنبید

و جگر سوختگان

تنها خاکستری به رود های جهان می افزایند

 اگر هندوستان کوچکی بودم ،مادر!

تو گاندی بزرگ من بودی

اما حق با آن اسپانیایی شوریده بود :

آنها پیروز خواهند شد

چون بیش از حد لازم خشونت می ورزند

در کنارم ورزاهای دردمند

هم چنان آه می کشند

با نیزه هایی همراه

زیر سپیدی شرمگین ماه ...

(با اشاره ای به یکی از شعر های یانیس ریتسوس و لورکا  و  وامی از خطابه "اونامونو" در دانشگاه سالامانکا)
۲۷ فروردین ۱۳۹۳ ۲۲:۱۹

اظهار نظر

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید