اخبار

گوهر عفاف

منیژه بقائیان

گوهر عفااف

ندیده کس که گوهر فّله باشد به پشت شیشه لای پنبه باشد

زسرما و زگرما کی شود دور اگر یک خانه ای بی پرده باشد

هرآنچه پیش توخوب وعزیزاست درون صندوقی بی رخنه باشد

ندارد بهر تو رنج و عذابی برای حفظ تو چون قلعه باشد

نگه دارد تو را از شّر مکّار چو روباهی به فکر حیله باشد

حجاب حافظ بُود برجان وناموس چو گرگی در کمین بره باشد

بپوشانی اگر این گوهر ناب چو خون عاشقان کوبنده باشد

بپوشان روی خود از چشم بد دل که روح پاکشان پر خنده باشد

تو حرمت یافتی در نزد خالق حریمت حفظ کن زیبنده باشد

۲۸ فروردین ۱۳۹۳ ۰۹:۱۵

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید