اخبار

معلّم

منیژه بقائیان

معلّم

سفیران بهشتند جویباران بپویند راه علم آموزگاران

برند رنج تا رسند بر عالم علم رسیدن بر چنین گنج نیست آسان

بسوزند ذره ذره تا دهند نور شدند روی زمین چون مهر تابان

کلامش همچو درّ باشد درخشان به نورش راه حق گردد نمایان

ز بعد او کند بهرم خدائی شدم من بنده ا ش باشد چوقرآن

چراغ راه من شد نور پاشید شناسم راه حق کور است نادان

به گردد خشک دریا گر نباشد بسالی آب رود وچشمه ساران


 

۲۸ فروردین ۱۳۹۳ ۰۹:۱۷

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید